MEO2013 – Centralizovana obrada podataka

Razvoj prve verzije programa za vođenje matične evidencije u ovčarstvu započet je 1997. godine sa idejom da se olakša rad ne samo osnovnim matičnim službama, već i da služba koja je za to nadležna na republičkom nivou bude efikasnija i da ima što tačnije podatke, a da za to koristi manje resursa.

Značajnim izmenama i pisanjem programa iznova primenom novih razvojnih alata razvili smo poslednju verziju programa   MEO2013. Program je prezentovan i stručnjacima iz Instituta za stočarstvo, a nakon toga su  i sprovedene izmene na bazi iznetih primedbi.

Sad su se stekli uslovi i za nadgradnju i da se podaci prikupe i obrade na višem nivou.

Pripremili smo aplikaciju pomoću koje se mogu iskoristiti mogućnosti koje pruža upotreba nove verzije programa za vođenje matične evidencije u ovčarstvu MEO2013.

Na našem serveru se nalaze baze podataka tri organizacije koje su 2013-te godine vodile evidenciju u programu MEO2013. Ovi podaci služe samo za demonstraciju šta se može dobiti obradom tih podataka.

Istovremeni pristup podacima je moguć:

  • podacima na računaru osnovnih matičnih organizacija (internet veza)
  • podacima koji su na “centralnom” računaru ili u  lokalnoj mreži
  • podacima koji su i  na računarima matičnih organizacija i na “centralnom” računaru (kombinacija internet i lokalne veze)

meo2013

Dakle, obrada je moguća bilo da se pristupa podacima na udaljenim računarima (kod korisnika), bilo da su podaci kod Vas na računaru ili se radi o kombinaciji udaljenih i lokalnih baza. Ovakvim pristupom, baze korisnika se ni na koji način ne narušavaju, već se samo iz tih baza koriste podaci koji su interesantni za dalje analize.

Naravno da je obrada brža kad se radi na lokalnom računaru, ali možete se uveriti da je brzina dobijanja podataka i u ovakvoj konfiguraciji (naš server je na adresi vesys.dyndns.biz sa upload brzinom od 1,5Mbps) više nego zadovoljavajuća.

Aplikacija meo_statistika će Vam tabelarno prikazati podatke produktivnosti za 2013. godinu, a izborom parametara lako je obraditi i druge periode, uključujući i praćenje višegodišnjih promena.

Arhivu meo_stat.zip sa aplikacijom možete preuzeti na adresi www.vesys.rs/preuzimanje. Raspakujte arhivu bilo gde na računaru i pokrenite program meo_statistika.exe i klikom na dugme povežite se naš server i …dobićete podatke u tabelama a i grafički prikaz rezultata.

meostat

Rezultate je moguće pohraniti pripremljene u EXCEL formatu ili formirati dokument u PDF formatu.

Ovde je prikazana statistička obrada nasumično odabranih parametara. Po istom principu se mogu voditi i obrađivati podaci i za druge životinjske vrste (kozarstvo, govedarstvo).