Matična evidencija ovaca - MEO2020

Instalacija Programa za matičnu evidenciju u ovčarstvu – obuhvata aplikacije MEO20.exe, MeoAdmin.exe, Pripust_Meo.exe , Firebird SQL server 3.0, praznu bazu podataka i uputstvo za rad. 

Download “MEO2020”

MEO20_setup v.23.6.27.25.exe – Downloaded 1112 times – 21.44 MB

 

Matična evidencija koza - MEK2020

Instalacija Programa za matičnu evidenciju u kozarstvu – obuhvata aplikacije MEK20.exe, MekAdmin.exe, Pripust_Mek.exe , Firebird SQL server 3.0, praznu bazu podataka i uputstvo za rad. 

Download “MEK2020”

MEK20_setup v.23.6.27.21.exe – Downloaded 725 times – 20.85 MB

 

Nadgradnja MEO2020

Nadgradnja Programa za matičnu evidenciju u ovčarstvu – obuhvata unapređene aplikacije MEO20.exe, MeoAdmin.exe, Pripust_Meo.exe.

Download “MEO20 -Nadgradnja”

MEO20_update v.23.8.21.26.exe – Downloaded 1256 times – 13.24 MB

 

Nadgradnja MEK2020

Nadgradnja Programa za matičnu evidenciju u kozarstvu – obuhvata unapređene aplikacije MEK20.exe, MekAdmin.exe, Pripust_Mek.exe.

Download “MEK20 - Nadgradnja”

MEK20_update v.23.8.21.25.exe – Downloaded 825 times – 13.06 MB

 

Ulazne e_fakture

Instalacija programa za prijem, pregled, preuzimanje, odbijanje i odobravanje eFaktura sa SEF korišćenjem API koda.

Potrebna je lozinka za instalaciju  – email na office@vesys.rs

Download “e_ulazne”

eFak_Instalacija.exe – Downloaded 98 times – 3.46 MB