MEK20© je program za vođenje matične evidencije koza i usklađen je sa zahtevima glavnih odgajivačkih organizacija. Program je jednostavan za korišćenje i omugućava:

  • Unos podataka u registar jarenja, knjigu umatičenih grla, knjigu pripusnicu, podatke o muži, merenju, ocenama i nagradama, veterinarskim nalazima.
  • Lako i brzo pretraživanje unetih podataka po raznim kriterijumima.
  • Planiranje pripusta na osnovu unetih podataka.
  • Štampanje izveštaja: kontrola produktivnosti koza, komisijski zapisnik sa smotre, izvod iz glavne matične evidencije, knjiga kontrole mlečnosti koza pojedinačno i zbirno, registar jarenja, matični list koze i jarca.
  • Automatsku zamenu ID broja.
  • Arhiviranje sigurnosnih kopija (backup).
  • Unos sigurnosnih kopija (restore).
Preuzmite program

Detaljnije

PROGRAM MEK20© radi prvenstveno na računarima pod operativnim sistemom Windows. Testiranje je obavljeno na raznim konfiguracijama računara:

  • Verzije MS Windows od 7 do 10
  • 32-bitne i 64-bitne verzije
  • Ubuntu Linux – emulator WINE

Podaci se unose samo jednom uz sve prednosti koje grafičko radno okruženje nosi i podrazumeva. Pretraživanje podataka i generisanje izveštaja se izvršava jednostavno i brzo.

Registar jarenja se upisuje sav podmladak koji je dobijen od umatičenih grla. Podaci u Registru su razvrstani po rasama i godinama. Lako je u tabeli razdvojiti podmladak po nameni jer su označene različitim bojama. Iz registra je moguće otvoriti matični list za jare koje je namenjeno za priplod.

Knjiga umatičenih grla osim osnovnih podataka o grlu sadrži i podatke o potomstvu, merenju, ocenama i nagradama, veterinarskim nalazima. Za koze se iz registra prenose podaci o jarenjima,  a za jarčeve  se automatski preračunavaju statistički podaci. Poreklo grla je prikazano grafički a neželjeno srodstvo je naznačeno drugom bojom.

Proizvodni list za mlečnost se vodi za svako grlo u laktaciji koje se muze. Unose se osnovni podaci koji se odnose na proizvodne pokazatelje: datum izvršene kontrole mlečnosti, količinu mleka u jutarnjoj i večernjoj muži, sadržaj mlečne masti i proteina mleka u kontrolnom periodu, a nakon zaključenja laktacije svi parametri se automatski preračunavaju.

Knjiga pripusnica i pripusni spisak se formiraju na osnovu podataka i evidencije o oplodnji grla i poreklu dobijenog potomstva. Ti podaci su osnova za unošenje podmlatka u registar, ali i za unos podataka u matične listove priplodnih grla. Pri kretanju kroz tabelu automatski se prikazuju porekla majke i oca. Ukoliko postoji neželjeno srodstvo ta polja su označena crvenom bojom. Intersantnu mogućnost predstavlja planiranje oplodnje, to jest provera porekla ženskog i muškog grla pre same oplodnje.

MekAdmin – Aplikacija za arhiviranje (backup/restore) obezbeđuje da se podaci mogu vratiti ukoliko se desi nešto neželjeno sa računarom. Snima se celokupna baza, a backup se dodatno komprimuje pa datoteke zauzimaju malo prostora.

Za rad sa podacima koristi se SQL server  firebird-logo-32Firebird RDBMS. Verzija za rad na jednom računaru se postavlja prilikom instalacije programa. Moguć je i mrežni rad, ali je za to potrebno instalirati firebird-logo-32 Firebird SQL server i u programu MekAdmin podesiti parametre.

Za programe je moguće obezbediti trajnu ili periodičnu, godišnju  licencu. Licenca podrazumeva i besplatno preuzimanje novih verzija tokom 12 meseci.

Moguće usklađivanje izveštaja u skladu sa zahtevima glavnih matičnih organizacija.

 

Naši korisnici