Bavimo se projektovanjem i razvojem uređaja, različitih stepena složenosti, od idejnog rešenja do serijske proizvodnje na osnovu tehničkih zahteva. Za projektovanje koristimo Autodesk®Inventor®– program za modeliranje u mašinstvu. Preduzeće VESYS je 2009. godine dobilo priznanje i nagradu “Petar Damjanović”  za najbolji projekat u celosti realizovan programskim paketom Autodesk® Inventor® Professional Suite 2010, pod nazivom “Automatski punjač za artiljerijska oruđa”.

Koristimo tehnologiju kojom, kao rezultat, dobijamo digitalni prototip. Prednosti takvog projektovanja su:.

  • Brže, pouzdanije i jeftinije se dolazi do proizvoda, što je posebno važno kod složenih sistemaInovativniji koncept i inženjerski tačnije rešenje
  • Provera konstrukcije i funkcije na 3d digitalnom modelu
  • Optimizaciju rešenja simulacijom na digitalnom prototipu
  • Kvalitetniju prateću dokumentaciju i unapređenje upravljanjem dokumentacijom
  • Realističnu vizuelizaciju pre procesa realizacije
M4F m82 primer loader

Provera otpornosti

Da bi se smanjio rizik od otkaza i lomova delova vrši se provera i simulacija rada metodom konačnih elemenata (FEA) već na digitalnom prototipu. Za delove koji u eksploataciji ne zadovoljaju postavljene zahteve (lomovi, prekomerno trošenje), na digitalnom modelu moguće je naći i otkloniti greške u konstrukciji.

Provera otpornosti

Simulacija

Digitalni prototip omogućava proveru svih bitnih funkcija projektovanog mehanizma – od definisanih tolerancija do simulacije kretanja delova  (kinematika, dinamika) u sklopovima mehanizma.

Animacija

Animacijom digitalnog prototipa mogu se najbolje predstaviti osnovne funkcije proizvoda bilo u svrhu pojašnjenja rada bilo u markentiške svrhe.

Kompletna dokumentacija

Izrada projektne i konstrukcione dokumentacije, dokumentacije za montažu i uputstava za upotrebu. Razrada sklopnih crteža do nivoa konstrukcione dokumentacije, spiska delova i liste materijala.

Kompletna dokumentacija

Prerada dokumentacije

Izrada 3D digitalnog protipa na bazi postojeće dokumentacije uz proveru konstrukcije i izrada dokumentacije u digitalnom formatu .

Prerada dokumentacije

Sistem za upravljanje

Za složene sisteme za čiju funkciju se koristi dodatna energija, možemo ponuditi sistem za elektro-upravljanje bilo da su izvšni organi hidraulički, pneumatski ili električni.