4.5.6.0 08.10.2014 Štampanje radnih (kontrolnih) listova za izabrana grla izabranog vlasnika. Ispravljena greška u filteru za priplodni podmladak u konisijskom zapisniku. 4.5.2.0 18.09.2014 U zapisniku sa smotre dodata mogućnost da i muška grla uđu u zapisnik iako nemaju HB broj. 4.5.1.0. 08.09.2014. Usklađen zapisnik sa smotre. Ženska grla koja su imala podmladak podeljena na staro- […]

Više...

Za obeležavanje prve godišnjice bombardovanja SR Jugoslavije koje je NATO započeo 24.03.1999. godine  napravili smo aplikaciju EPS u danima agresije…

Više...

Razvoj prve verzije programa za vođenje matične evidencije u ovčarstvu započet je 1997. godine sa idejom da se olakša rad ne samo osnovnim matičnim službama, već i da služba koja je za to nadležna na republičkom nivou bude efikasnija i da ima što tačnije podatke, a da za to koristi manje resursa. Značajnim izmenama i […]

Više...