Izmene programa za matičnu evidenciju ovaca i koza

5.0.1.1 09.06.2015

Izvoz podataka u excel. Biološki test. U registru podmlatka kontrola srodstva. Poboljšano planiranje pripusta.

4.7.0.0 02.05.2015
Poboljšan metod za planiranje oplodnje: Dodata mogućnost filtriranja po grlima koja su imala priplod u izabranoj godini iz registra podmlatka; Osim prikaza srodstva izabranih grla, označeno je i srodstvo u poreklu svakog grla posebno.
4.6.4.0 01.04.2015
Dodata mogućnost podnošenja zahteva za HB broj za grla čiji podmladak nije u sopstvenom registru (kupljena grla).
4.6.1.0 26.02.2015
Izmenjena štampana forma adresara dobavljača i vlasnika.
4.6.0.0 11.02.2015
Obaveštenje o mogućim greškama pri unosu podataka u registar (različite rase oca i majke, različiti vlasnici podmlatka i majke) je moglo da dovodi do zabune pri unosu novog podmlatka, pa se poruke o tim razlikama u novoj verziji pojavljuju pri zapisu podatka, a ne pri samom unosu.
4.5.8.0 10.11.2014
Da bi se izbeglo dupliranje tetovir broja vrši se kontrola pri unosu u registar.
Pri formiranju zahteva za HB broj dodata mogućnost filtriranja grla koja su imala podmladak u određenoj godini.
Za muška grla koja nisu iz sopstvenog registra (nabavljena sa strane) pri unosu podataka voditi računa da se ukupan broj podmlatka mora slagati sa unetim vrednostima po odgovarajućim kolonama (muška+ženska, odnosno jedinci+blizanci+trojke+četvorke).
4.5.7.0 27.10.2014
Izmenjena procedura prenosa i obrade podataka predaka.
4.5.6.0 08.10.2014
Štampanje radnih (kontrolnih) listova za izabrana grla izabranog vlasnika. Ispravljena greška u filteru za priplodni podmladak u komisijskom zapisniku.
4.5.2.0 18.09.2014
U zapisniku sa smotre dodata mogućnost da i muška grla uđu u zapisnik iako nemaju HB broj.
4.5.1.0. 08.09.2014.
Usklađen zapisnik sa smotre. Ženska grla koja su imala podmladak podeljena na staro- i novoumatičene. Dodat i zapisnik smostre muških grla, kao i priplodni podmladak.  Detaljnije...
4.2.0.0 28.08.2014
U formi Matičenje dodat filter za grla koja imaju registrovan podmladak u izabranoj godini. Dodata mogućnost štampe lista za unos podataka koji su osnov za popunjavanje registra i matičnog lista
4.1.0.2 25.08.2014
Izmenjen zahtev za pedigre. Na bazi starosti grla i podataka iz registra popunjava se i kolona ‘Kategorija’. Dodat red u kome se vidi sračunata starost grla u odnosu na datum formiranja zahteva i ukupan broj podmlatka na bazi podataka iz registara.
4.0.0.33 20.08.14
Ispravljena greška koja se javljala pri unosu majke u registar podmlatka a odnosila se na starost majke.
4.0.0.30 14.08.2014.
Ispravljena greška koja se javljala pri prikazu matičnog lista klikom na tetovir broj, ID broj majke ili oca u registru podmlatka
4.0.0.28 12.08.2014.
Komisijski izveštaj – Razdvojena staroumatičena, novoumatičena, izlučena grla, kao i priplodni podmladak. Dodata tabela za unos HB brojeva. Unose se početni HB brojevi koji su dobijeni za godinu za svaku rasu. Novoumatičena grla je moguće odrediti na dva načina: ili unosom prvog HB broja u tom periodu ili na bazi unešenih datuma dobijanja HB broja. Izlučena grla su ona koja su izlučena u tom periodu (mora biti unet datum izlučenja). Priplodni podmladak se određuje prema zadanoj starosti za grla (ženska i muška) za koja je otvoren karton a koja još nisu imala potomke.
4.0.0.6
Kontrola mlečnosti – štampanje obrazaca za unos kontrola mlečnosti na terenu.
Štampa adresara
3.3.0.5
Poboljšana procedura za unos laktacija.
3.3.0.0
Kontrola mlečnosti – štampanje proizvodnog lista.
Kontrola mlečnosti – unos izmerenih dnevnih količina se obračunava na sledeći način. Ako se unese samo jedna vrednost (bilo jutarnja bilo večernja) ukupna količina za taj dan se dobija množenjem faktorom 2.
Dodata je mogućnost štampe aktuelnih (filtriranih) podataka iz registra jagnjenja.
3.2.2.40
Izmene u zahtevima za HB broj i pedigre – Na zahtevima se u prethodnim verzijama nisu štampani podaci o članovima komisije, mestu i datumu, već su se naknadno popunjavalji. Podaci se sada preuzimaju iz tabele za smotru (Izveštaji/Smotra) i pre štampe u toj tabeli se izaberu željeni podaci. Moguće je i dalje štampati zahteve bez tih podataka – potrebno je zapamtiti smotru sa praznim poljima i postaviti tu smotru da je aktivna.
Unos nove laktacije – Nakon unosa matičnog broja za početak laktacije se predlaže datum nakon dana poslednjeg jagnjenja/jarenja.
3.2.2.33
Ispravljena greška na pripusnom listu – umesto ID broja muškog u zaglavlju grupe je greškom štampan ID broj ženskog grla
Pri otvaranju novog podatka za laktacije datum početka se generiše u odnosu na datum poslednjeg podatka iz registra podmlatka.
Na matičnom kartonu u tabeli podatka preuzetih iz registra nisu moguće izmene. Izmene se vrše u registru podmlatka.
3.2.2.25
Olakšan unos roditelja u registru i matičnom kartonu.
Podaci o roditeljima se, pri podnošenja zahteva za HB boj i pedigre, preuzimaju iz podataka o poreklu a ne iz matičnih listova.Izmenjeno jer sva grla nemaju otvorene matične lartone.
U tabelama za izbor grla pri formiranju zahteva za HB broj i pedigre omogućen izbor više grla (koristeći CTRL+klik i SHIFT dugme+gore/dole) i prenos svih izabranih grla odjednom.
Grla se pri izboru za zahtev za HB broj i pedigre automatski sortiraju prema godini i tetovir broju.
Uz instalaciju nadgradnje, instaliraju se i izmene strukture baze podataka (u vezi problema sa izmenama u registru a koje prouzrokuju izmene podataka u tabeli pripusta).
U matičnom listu dodato polje za poništenje izlučenja grla.
3.2.0.3
U zahtev za HB broj dodata rasa grla
U zahtevu za HB broj, komisijskom izvestaju i izvodu iz GME umesto autogenerisanog rednog broja u rubrici “reg. br. u registru” štampa se redni broj iz registra jagnjenja za tu godinu.
Na štampanom matičnom listu ukoliko postoji srodstvo u poreklu, ID brojevi grla u srodstvu su markirana žutom bojom.
Korigovan prikaz laktacije u poreklu. Umesto prve prikazuju se vrednosti poslednje laktacije.
3.2.0.1
Ispravljen prenos podataka iz telesnih mera u strižu.
Omogućen automatski prenos podataka iz ocena u telesne mere.
Ispravljena greška na štampi matičnog lista – Opis jagnjeta
Korigovana tabela za rad sa izabranim grlima.
Korigovana baza (promenjena procedura komisijski zapisnik) – klasa nije obavezan podatak.
Registar jagnjenja – dvoklikom u tabeli na id broj oca ili majke otvara se njihov matični karton.
Registar jagnjenja – dvoklikom u tabeli na tetovir broj otvara se matični karton ako je jagnje umatičeno.
Knjiga matičnih listova – dvoklikom na tetovir broj u listi grla otvara se registar jagnjenja pozicioniran na to jagnje.
Dorađen program za administraciju i snimanje podataka – MeoAdmin
3.1.1.22
Dijalog POREKLO – Otklonjena greška da se ne pamte izmene u podacima grla kada se
dodaju/menjaju ID brojevi majke i/ili oca
3.1.1.20
Obrada podataka za grla iz porekla za štampu matičnog lista