Od osnivanja 1996. godine preduzeće VESYS  se bavi projektovanjem i inženjeringom u oblasti  informacionih tehnologija. Cilj nam je  da u nama klijenti vide pouzdanog partnera koji se trudi da sagleda problem i da ga reši na odgovarajući način.

Preduzeće VESYS je 2009. godine  dobilo priznanje i nagradu “Petar Damjanović”  za projekat pod nazivom “Automatski punjač za artiljerijska oruđa”. Projekat u celosti realizovan programskim paketom Autodesk Inventor Professional Suite 2010.

 

Usluge koje pružamo: