MEOSTAT – statistička obrada

Online statitičke obrada podataka iz više baza na dislociranim serverima