MEO2020 – Matična Evidencija Ovaca

Namenjen za vođenje matične evidencije u ovčarstvu